İşletme Programı - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 40
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi TM1
Tarihçe
Fakültemiz, İbrahim Çeçen üniversitesi bünyesinde 5773 sayılı kanunla 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilere İŞLETME alanında lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası işletmelerin özellikle muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve üretim gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar Üniversiteler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kurumlar da çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 55 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.https://obs.agri.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=97