İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı (Tezsiz) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1,50
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi PINAR BAYKAN
Tarihçe
Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Bünyesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) ve Tezli Yüksek lisans programı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
05.02.2021 tarihli ve 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuş, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar döneminde 16 Anabilim Dalı ile lisansüstü eğitim faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanlarında lisansüstü seviyesinde bilgilere sahip olacaklardır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.
Kabul Koşulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına müracaat edilebilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Bölüm sınırlaması bulunmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurularda ALES şartı aranmaz. Programda yabancı dil zorunluluğu yoktur. Programa, lisans mezuniyet notuna göre öğrenci kabul edilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında okumak için başvuru yapamazlar.
Mezuniyet Koşulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam 90 AKTS’den oluşur. Program en az on adet ders ile dönem projesi dersi, uzaktan eğitim programları hariç, yeterlik sınavından oluşur. Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesi dersi 30 AKTS ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır
Mezun İstihdam Olanakları
Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar;
6331 Sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında çıkarılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” maddelerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunları doğrudan B sınıfı İGU olma hakkına sahip olmaktadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları ÖSYM tarafından yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı” sınavda başarılı olmaları durumunda kamu ve özel işyerlerinde B sınıfı İGU olarak istihdam edilebileceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://obs.agri.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=7411