Laborant ve Veteriner Sağlık - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 5
Kontenjanı 100
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Laborant ve Veteriner Sağlık Programının amacı, ev ve çiftlik hayvanlarının üretilmesi ve korunmasında görev alabilecek ve ayrıca veteriner hekime yardımcı olacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Program meslek standartlarına ve MYO öğrencilerine kazandırılacak niteliklere uygun hazırlanmıştır.
Laborant ve Veteriner Sağlık Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, hayvancılık endüstrisinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programdaki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. İlk yıldaki dersler teorik ağırlıklı olarak verilmekte, bu yılda öğrendikleri Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Medikal Biyoloji ve Genetik, Temel Mikrobiyoloji, Parazitoloji, İmmunoloji ve Aşı Uygulamaları, Hayvan Yetiştirme İlkeleri gibi Laborant ve Veteriner Sağlık giriş derslerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. İkinci yılda ise daha çok uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte Laborant ve Veteriner Sağlık alanı içerisinde gerekli olan Hay. Sağ. ve Hijyeni, Doğum Bilgisi ve Jinekoloji, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Dahili ve Cerrahi Hastalıklar, Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Hayvancılık Mevzuatı, Dölerme ve Suni Tohumlama, Klinik Uygulamalar, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları gibi derslerin öğretilmesi ve gerekli uygulamaların yapılması planlanmaktadır
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜRSOY
Tarihçe
Bölümümüzde 2019 yılında eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans, Tekniker
Kabul Koşulları
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı olan YGS-2'den yeterli puan alan öğrencilerimiz bu bölüme kabul edilirler.
Üst Kademeye Geçiş
Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veterinerlik lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS kredi ders aldığı ve zorunlu yaz stajını başarıyla tamlandığı zaman mezun olur.
Mezun İstihdam Olanakları
Meslek Yüksek Okulumuzun Veterinerlik bölümünden mezun olan öğrenciler çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, pet shoplar da, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
-Ara sınavın harf notuna katkısı %40’dır. Ancak, bir ara sınav yapılması halinde %40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, yapılan sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının ortalamasının %40’ı alınır.
-Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kuruluna sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.
-Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.
-Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.
-Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’dır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.https://obs.agri.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=6970