MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgi Paketi Tanımları

Meslek Yüksekokulu

İçinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda ülkelerin gelişme ve kalkınmasının temelini  bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek yüksekokulları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca mevcut programlarımız, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda "Eğitimde Program Geliştirme" tekniğine göre sürekli geliştirilip dinamik tutulmakta;  ortaya çıkan ihtiyaçlara göre de yeni  programlar açılmaktadır.  Uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, “iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler” yetiştiren Yüksekokulumuz, bilgi, beceri ve donanımları sayesinde aranan ve kendi alanlarında rahatlıkla iş bulabilen her bir mezunuyla gurur duymaktadır.

Bölümler

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Bilgisayar Teknolojileri

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

El Sanatları

Elektronik ve Otomasyon

Elektrik ve Enerji

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Makine ve Metal Teknolojileri

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Mülkiye Koruma ve Güvenlik

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Tasarım

Ulaştırma Hizmetleri

Çevre Koruma Teknolojileri

İnşaat 

Yönetim ve Organizasyon
https://obs.agri.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=61